Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.


W projekcie przewidziano obniżenie składek ZUS dla małych firm. Zaproponowane rozwiązanie realizuje obietnicę złożoną przez premiera Mateusza Morawieckiego (to jeden z 5 projektów premiera dla Polaków).

Obecnie przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości przychodu, płacą taką samą składkę ZUS. Dzięki planowanym zmianom, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 5 250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

Oszczędności przedsiębiorcy będą zatem zależeć od jego rocznego przychodu. Dla przykładu – przedsiębiorca, którego miesięczny przychód wynosi tyle, ile minimalne wynagrodzenie, obecnie płaci miesięcznie do ZUS 1232,16 zł, czyli ponad połowę swojego przychodu. Po zmianach, składka ZUS przedsiębiorcy wyniesie niecałe 660 zł.

Z proponowanych zmian skorzysta prawie 200 tys. małych firm. Wiele z nich działa w mniejszych miastach i powiatach z ciągle jeszcze stosunkowo wysokim bezrobociem. Obniżenie składki ZUS poprawi ich rentowność i perspektywy rozwoju. Obecnie prawie 60 tys. przedsiębiorców rocznie wypada z systemu zabezpieczenia społecznego właśnie z powodu nieosiągnięcia odpowiedniej skali lub rentowności biznesu.

Planowane zmiany pomogą również ograniczyć szarą strefę oraz pobudzą aktywność zawodową i przedsiębiorczość. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z nowych rozwiązań otrzymają w rzeczywistości ekwiwalent obniżki podatków.

Zasadniczo nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.


Zobacz także