Projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


Służba Więzienna jako jedyna formacja mundurowa po 1989 r. nie została objęta programem modernizacyjnym.

Proponowany pakiet działań ma poprawić bezpieczeństwo zakładów karnych i aresztów śledczych przez zakup odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Chodzi także o poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych więziennictwa.

Łącznie na program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 zostanie przeznaczone 1,5 mld zł.

Program modernizacyjny przewiduje realizację następujących przedsięwzięć:

 • zakup uzbrojenia;
 • zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego;
 • zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzętu ratowniczo-pożarniczego;
 • termomodernizacja obiektów budowlanych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego jednostek penitencjarnych;
 • poprawa stanu technicznego infrastruktury budowlanej;
 • zakup i wymiana taboru samochodowego;
 • modernizacja systemów informatycznych i systemów łączności;
 • modernizacja podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności;
 • zmiana systemu zatrudnienia personelu medycznego;
 • wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej;
 • wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Elementem programu jest wzrost wydatków na uposażenia  funkcjonariuszy, średnio o 253 zł od 1 stycznia 2017 r. oraz wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej również w 2019 r., co spowoduje kolejny wzrost wydatków na uposażenia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w latach 2018-2020.

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.


Zobacz także