Projekt ustawy o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Atomowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.


W projekcie ustawy wskazano zasady uznawania w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczone Królestwo) – w przypadku tzw. bezumownego brexitu. Chodzi o Polaków oraz obywateli pozostałych państw Unii Europejskiej, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Projekt ustawy przewiduje możliwość uznawania w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie przez obywateli polskich i obywateli innych państw unijnych w tzw. sytuacji bezumownego brexitu. Rozwiązanie to powinno przede wszystkim zachęcić do powrotu do Polski naszych obywateli, którzy zdobyli kwalifikacje w Wielkiej Brytanii. Powinno także ułatwić wysoko wykwalifikowanym specjalistom z innych krajów Unii Europejskiej dostęp do polskiego rynku pracy (chodzi o osoby, które zdobyły kwalifikacje zawodowe w Zjednoczonym Królestwie).

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 30 marca 2019 r.


Zobacz także