Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”, przedłożony przez ministra administracji i cyfryzacji.


Od 1 stycznia 2015 r. nie będzie realizowany wieloletni „Program dla Odry- 2006” (zniesiony zostanie też Komitet Sterujący Programu) – przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową.

Przepisy przejściowe umożliwią kontynuowanie niezakończonych zadań programu  do końca 2015 r. Zadania inwestycyjne programu będą realizowane pod warunkiem ich uwzględnienia w tzw. Masterplanie (przejściowym planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry) lub zaktualizowanym planie gospodarowania wodami. 

Przygotowanie projektu ustawy znoszącego „Program dla Odry – 2006” ma  związek z nałożeniem na Polskę przez Komisję Europejską obowiązku wdrożenia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochroną przeciwpowodziową oraz zaleceniem Komisji dotyczącym rezygnacji z sektorowych i regionalnych programów ochrony przeciwpowodziowej. Konieczne też było uwzględnienie uchwały Rady Ministrów z 2 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Planu działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”. 


Zobacz także