Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu", przedłożony przez ministra zdrowia

Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu", przedłożony przez ministra zdrowia


Projekt ustawy zakłada, że Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zmieni nazwę na Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Zgodnie z przepisami ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia może mieć w nazwie słowo "uniwersytet" uzupełnione przymiotnikiem określającym jej profil. Jednak skorzystanie z takiej możliwości wymaga posiadania przez nią co najmniej 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej 4 w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich spełnia te kryteria. Zmianę nazwy poprał senat uczelni. Koszty tej zmiany zostaną pokryte z dochodów własnych uczelni.

Akademia Medyczna we Wrocławiu posiada 5 wydziałów: lekarski, lekarsko-stomatologiczny, nauk o zdrowiu, farmaceutyczny z oddziałem analityki medycznej oraz lekarski kształcenia podyplomowego. Kształci obecnie 5915 studentów na 10 kierunkach. Wśród nauczycieli akademickich jest 101 profesorów, 111 doktorów habilitowanych oraz 661 doktorów.
Ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także