Projekt ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra skarbu państwa

Projekt ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra skarbu państwa.


Projekt zakłada, że od 1 maja 2012 r. przestanie funkcjonować 13 delegatur terenowych ministra skarbu państwa. Oznacza to redukcję niepotrzebnych struktur i etatów, co wpisuje się w proces zmniejszania zatrudnienia w administracji publicznej, zapowiadany przez premiera w listopadowym expose.

Zdaniem ministra skarbu państwa dalsze utrzymywanie delegatur jest nieuzasadnione z powodu zaawansowanego procesu przekształceń własnościowych i zmniejszającej się liczby nadzorowanych spółek. Efektem likwidacji delegatur, stanowiących część ministerstwa, będzie podniesie efektywności pracy w resorcie.

Zdecydowano, że zadania dotychczas realizowane przez delegatury zostaną przejęte przez ministra skarbu państwa i wojewodów.

Przyszłe oszczędności, wynikające z likwidacji delegatur, będą związane m.in. z wynagrodzeniami, czynszami za wynajem lokali, opłatami za energię elektryczną i ogrzewanie oraz usługi telekomunikacyjne. Oszczędności te wyniosą 30 proc. dotychczasowych kosztów, tj. 2,7 mln zł rocznie. Oznacza to również zmniejszenie zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa o 12 proc.


Zobacz także