Projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.


W 2021 r. emeryci i renciści dostaną tzw. 14 emeryturę (dodatkowe roczne świadczenie pieniężne). Jest to spełnienie obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé i realizowanej w ramach 100 dni działalności rządu.

  • W 2019 r. wypłacona została tzw. 13 emerytura (1100 zł brutto). Od 2020 r. 13 będzie wypłacana co roku (wyniesie 1200 zł brutto w 2020 r.).
  • Tzw. 14 zostanie wypłacona w wysokości najniższej emerytury. Oznacza to, że w 2021 r. emeryci i renciści otrzymają tzw. 13 emeryturę (świadczenie stałe) i 14 emeryturę (świadczenie jednorazowe).
  • Wypłata odbędzie się na zasadach podobnych jak przy trzynastej emeryturze, jednak z ograniczeniem liczby uprawnionych. 
  • Przy wypłacie tzw. 14 będzie stosowana zasada złotówka za złotówkę. Tzw. pełną 14 dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostałe osoby otrzymają 14 zmniejszoną, zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Np. jeśli ktoś otrzymuje 3 tys. zł brutto, to jego 14 będzie zmniejszona o 100 zł. 
  • Koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 r. oszacowano na ok. 10,6 mld zł.
  • W 2021 r. świadczenie to zostanie wypłacone ok. 9,1 mln emerytom i rencistom (ok. 7,9 mln osób otrzyma je w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln osób w niższej).
  • Większości uprawnionych świadczenie zostanie wypłacone w listopadzie 2021 r.
  • Nowe roczne świadczenie pieniężne będzie dodatkiem do emerytur i rent wypłacanych w systemie powszechnym (ZUS), do emerytur i rent rolników (KRUS), świadczeń służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
  • Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz także