Projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.


Rząd zdecydował, że dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów (tzw. „13” emerytura) będzie wypłacane corocznie. Rozwiązanie to jest realizacją obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w expose.

W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto (nieliczne osoby dostaną to świadczenie w maju 2020 r.).

 • Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez żadnych formalności.
 • Wypłata odbędzie się bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.
 • „13” emeryturę otrzyma ok. 9,8 mln emerytów i rencistów.
 • Koszt wypłaty dodatkowego świadczenia w 2020 r. wyniesie ok. 11,7 mld zł.

Rozwiązanie będzie zastosowane do:

 • emerytur i rent w systemie powszechnym,
 • emerytur i rent rolników,
 • emerytur i rent służb mundurowych,
 • emerytur pomostowych,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • rent socjalnych,
 • rent strukturalnych,
 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
 • rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
 • rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Zobacz także