Projekt autopoprawki do projektu ustawy o rezerwach strategicznych, przedłożony przez ministra gospodarki.

Projekt autopoprawki do projektu ustawy o rezerwach strategicznych, przedłożony przez ministra gospodarki.


Autopoprawka przewiduje możliwość utrzymywania rezerw strategicznych, które nie są własnością Skarbu Państwa. Chodzi o rezerwy, których właścicielami będą przedsiębiorcy lub inne podmioty. Oznacza to, że jeśli minister gospodarki zdecyduje o udostępnieniu rezerwy, to Agencja Rezerw Materiałowych wynajmie lub zakupi potrzebny asortyment od tych przedsiębiorców lub innych podmiotów. Takie rozwiązanie przyczyni się do obniżenia kosztów tworzenia i utrzymania rezerw. Powinno mieć też korzystny wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa.


Zobacz także