Pakiet pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie w roku 2017

Rada Ministrów przyjęła pakiet pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie w roku 2017, przedłożony przez ministra spraw zagranicznych. 


Kwestia bezpośredniego udzielania pomocy humanitarnej w krajach dotkniętych skutkami wojny domowej w Syrii jest priorytetem rządu. Dlatego kwota polskiej pomocy humanitarnej udzielanej krajom Bliskiego Wschodu wzrośnie. Umocni to pozytywny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego donatora.

Plan działań na 2017 r. zakłada stworzenie pakietu pomocowego obejmującego:

  • finansowanie drugiej transzy projektów pomocy bezpośredniej na rzecz uchodźców i ludności lokalnej realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe w krajach sąsiadujących z Syrią.
  • finansowanie dodatkowych projektów pomocy bezpośredniej w drugiej połowie 2017 r. w celu wsparcia uchodźców, osób przesiedlonych i ludności lokalnej;
  • kontynuację – zgodnie z deklaracją premier Beaty Szydło – wspólnego polsko-niemieckiego przedsięwzięcia na rzecz wsparcia edukacji dzieci uchodźców i ludności lokalnej w Libanie;
  • umożliwienie polskim organizacjom pozarządowym udziału w postępowaniach dotacyjnych organizowanych przez m.in. Komisję Europejską oraz Organizację Narodów Zjednoczonych poprzez sfinansowanie ewentualnego wkładu własnego niezbędnego podczas starania się o fundusze;
  • realizację projektów pomocy bezpośredniej przez polskie placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie;
  • realizację działań pomocowych w regionach kryzysów humanitarnych w obszarach trudno dostępnych ze względów bezpieczeństwa za pośrednictwem wyspecjalizowanych agend i organizacji humanitarnych. W 2017 r. w tym celu planowane są wpłaty na rzecz Regionalnego Funduszu Powierniczego UE w Odpowiedzi na Kryzys Syryjski (MADAD), Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Biura Wysokiego Szczebla NZ ds. uchodźców (UNHCR).

Niezależnie od nadzwyczajnego zaangażowania w pomoc humanitarną na Bliskim Wschodzie konieczne jest wypełnienie zobowiązań III Konferencji ONZ ws. Finansowania na rzecz Rozwoju, zakładającej dążenie do osiągnięcia przez Polskę poziomu 0,33% Dochodu Narodowego Brutto środków przeznaczanych na oficjalną pomoc rozwojową do roku 2030. Począwszy od roku 2016, zakładany jest coroczny wzrost rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową.


Zobacz także