Koncepcja rozwoju branży przewozów promowych

Rada Ministrów przyjęła Koncepcję rozwoju branży przewozów promowych, przedłożoną przez ministra skarbu państwa.


Celem programu jest wsparcie spójnego i zrównoważonego rozwoju potencjału sektora przewozów promowych w oparciu o aktywa podmiotów nadzorowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa, z uwzględnieniem rozwoju polskich portów morskich oraz branży stoczniowej. Cały program będzie realizowany do 2020 roku.

Program przewiduje:

  • utworzenie Polskiej Grupy Promowej SA, konsolidującej aktywa polskich przewoźników promowych: Polska Żegluga Bałtycka SA i przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska;
  • opracowanie biznes planu finansowania PGP z możliwością ewentualnego wykorzystania środków finansowych funduszy zamkniętych aktywów niepublicznych zarządzanych przez Polskie Inwestycje Rozwojowe;
  • restrukturyzację zasobów majątkowych poprzez odnowienie floty promowej PGP przy założeniu ewentualnego wykorzystania potencjału stoczniowego skupionego w grupie MARS Shipayrd&Offshore (część Polskiej Grupy Zbrojeniowej), skład której zostanie uzupełniony o Szczeciński Park Przemysłowy.

Konsolidacja przewoźników promowych wzmocni znaczenie gospodarcze Świnoujścia wśród portów bałtyckich. Ważną częścią projektu konsolidacji jest budowa nowoczesnych i przyjaznych ekologicznie jednostek promowych (jednostki ro-pax zasilane gazem LNG). Statki te mają być budowane w polskich stoczniach grupy MARS na bazie polskiej myśli technologicznej i projektowej, z wykorzystaniem infrastruktury stoczniowej Szczecina i Trójmiasta.

W czerwcu 2015 r. podpisano w tej sprawie list intencyjny. Powstanie silny podmiot, który będzie wdrażał innowacyjne technologie i utrzyma w przyszłości stabilną pozycję polskich marek przewozowych Polferries i Unity Line na konkurencyjnym rynku międzynarodowym.

Powołaniu spółki PGP ma towarzyszyć dalsza konsolidacja stoczniowych aktywów produkcyjnych poprzez wniesienie do Grupy MARS Shipyards&Offshore aktywów Szczecińskiego Parku Przemysłowego.

Realizacja programu przyczyni się do rewitalizacji terenów związanych ekonomicznie z portami i przemysłem stoczniowym. Wpłynie na rozwój infrastruktury transportowej zwiększając atrakcyjność inwestycyjną regionu, podniesie poziom zatrudnienia oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej polskiego wybrzeża.

Rynek promowy Polska-Południowa Szwecja charakteryzuje się tendencją wzrostową. Polskie spółki posiadają dominującą pozycję na obszarze Bałtyku południowego, który obecnie jest obsługiwany przez:

  • Unity Line (spółka operatorska z Grupy PŻM PP) – operator 7 promów pasażersko-samochodowych, w tym właściciel 4 promów;
  • Polferries (Polska Żegluga Bałtycka SA), właściciel i operator 3 promów pasażersko-samochodowych;
  • Stena Line (spółka szwedzkiej grupy STENA), właściciel i operator 2 promów;
  • TT Line (niemiecki armator), właściciel i operator 2 promów.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje pięć portów handlowych z bezpośrednim dostępem do morza - Świnoujście, Darłowo, Kołobrzeg. Dla portów w Szczecinie i Policach dostęp do morza umożliwia sztuczny tor wodny Świnoujście-Szczecin. Oprócz tego w granicach regionu znajduje się 10 małych portów rybackich i 13 przystani rybackich. Województwo realizuje ok. 90 proc. pasażerskiego ruchu promowego i 47 proc. przeładunków. Atutami regionu są ponadto: dogodny układ dróg wodnych – Odra. Głównym szlakiem transportu morskiego jest tor wodny Świnoujście-Szczecin.

Dla utrzymania sprawnego przepływu środków transportu oraz ładunków przez porty w Szczecinie i Świnoujściu niezbędne są inwestycje poprawiające dostęp do tych portów zarówno od strony morza, jak i od strony lądu. Przewiduje się m.in.: modernizację toru wodnego Świnoujście-Szczecin (do głębokości 12,5 m) oraz usprawnienie dojazdu kolejowego (modernizacja linii kolejowej CE59 i E59, przebudowa mostu kolejowego w Podjuchach). Planowane są ponadto inwestycje drogowe, np. budowa drogi ekspresowej S3. Przewidziano także duże projekty dotyczące modernizacji wodnych dróg śródlądowych, w tym m.in.: remont i modernizację zabudowy regulacyjnej na Odrze swobodnie płynącej oraz na Odrze granicznej, remonty śluz odrzańskich na kanale Gliwickim, prace remontowe i modernizacyjne stopnia Brzeg Dolny (II etap).


Zobacz także