Koncepcja programowa udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w Republice Włoskiej – aktualizacja. Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja – 31 października 2015 r.

Rada Ministrów przyjęła Koncepcję programową udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w Republice Włoskiej – aktualizacja. Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja – 31 października 2015 r., przedłożoną przez ministra gospodarki.


Jest to zaktualizowana wersja dokumentu przyjętego przez rząd 25 marca 2014 r. Uwzględniono w nim efekty prac przygotowawczych, przeprowadzonych do końca 2014 r., w sferze programowej i organizacyjnej. Doprecyzowano i uszczegółowiono zasady udziału Polski w tym wydarzeniu. Wystawa Światowa EXPO 2015, organizowana w Mediolanie pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia”, będzie trwała od początku maja do końca października 2015 r.

Udział Polski w tym przedsięwzięciu został wpisany w projekt „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Celem projektu jest poprawa wizerunku naszej gospodarki wśród zagranicznych partnerów oraz ułatwienie dostępu do informacji o Polsce, jako partnerze gospodarczym oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych.

W rezultacie udział Polski w EXPO 2015 zostanie sfinansowany głównie środkami z funduszy europejskich, uzupełnionymi środkami z budżetu państwa.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni funkcję organizatora udziału Polski w EXPO 2015, która jest realizowana pod nadzorem i przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki oraz współudziale komisarza generalnego sekcji polskiej Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

Wystawy światowe EXPO to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia  promocyjne na świecie. Stanowią wyjątkową okazję do budowania pozytywnego wizerunku państw w nich uczestniczących i zaprezentowania osiągnięć związanych z tematem wystawy. Organizatorzy EXPO 2015 w Mediolanie chcą pobić rekord frekwencji, zakłada się, że ekspozycje obejrzy 20 milionów osób, a swoje oferty zaprezentują 142 państwa. Impreza o takim rozmachu ma ogromy potencjał promocyjny, który nasze państwo chce wykorzystać.

Polski pawilon, polska ekspozycja, dzień narodowy oraz wydarzenia towarzyszące mają przedstawiać Polskę jako jednego z ważniejszych i aktywniejszych członków Unii Europejskiej, kraj nowoczesny i europejski, ale szanujący swoje tradycje, państwo o stabilnej demokracji i gospodarce, wiarygodnego partnera w interesach.  

W Mediolanie nasz kraj będzie promował gospodarkę ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego”, ale wykorzysta do tego celu także inne dziedziny gospodarki wpływające na nasz wizerunek.

Polska będzie prezentować się jako istotny producent oraz eksporter dobrej i zdrowej żywności, który może dzielić się doświadczeniami z Europą w dziedzinie metod produkcji i rozwoju obszarów wiejskich. W efekcie chodzi o zwiększenie zainteresowania polskimi rozwiązaniami dotyczącymi rolnictwa, w tym ekologicznego, przetwórstwa żywności, biotechnologii i ochrony środowiska.

Zadaniem do zrealizowania jest także efektywna promocja polskiego eksportu, budowanie zainteresowania polskimi produktami, markami i firmami, szczególnie z branży rolno-spożywczej oraz zachęcanie polskich firm do wchodzenia na włoski rynek. Chodzi też o zwiększenie inwestycji włoskich w Polsce.

Szczególny nacisk zostanie położony na te elementy ekspozycji, które powinny wywołać pozytywny oddźwięk we Włoszech i pokazać nasz kraj jako bliski gospodarzom ze względu na uznawane wartości, kulturę, styl życia. Polska będzie prezentować się jako kraj, w którym wysoko ceni się rodzinę, jakość i przyjemność życia oraz dobrą kuchnię, kraj ludzi otwartych i przyjaznych. Pokazane zostanie nowoczesne wzornictwo, które nie ustępuje włoskiemu. Włochy są aktualnie trzecim partnerem handlowym Polski wśród krajów Unii Europejskiej.

Dodatkowo, w Mediolanie Polska będzie promowała Łódź jako potencjalnego organizatora EXPO 2022. Proponowany temat to rewitalizacja obszarów miejskich. Zagadnienie to powinno wzbudzić zainteresowanie, ponieważ dotyczy istotnych problemów związanych z kształtowaniem przestrzeni miejskiej.


Zobacz także