Informacja w sprawie stanu negocjacji umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Rada Ministrów zapoznała się z informacją w sprawie stanu negocjacji umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, przedłożoną przez sekretarza stanu do spraw europejskich.


Rząd uważa, że uporządkowany brexit – oparty o umowę wyjścia – to najlepszy scenariusz dla naszego kraju. Dlatego Polska będzie starała się podchodzić do dalszego procesu negocjacyjnego konstruktywnie. Zawarcie porozumienia zapewniłoby najwyższy poziom bezpieczeństwa i przewidywalności naszym obywatelom oraz przedsiębiorstwom w Wielkiej Brytanii. Stanowisko brytyjskie będzie analizowane przez  polski rząd
w porozumieniu z partnerami w UE-27.

Wobec rosnącego ryzyka opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię bez umowy – polski rząd zintensyfikował prace organizacyjne i legislacyjne. Od kwietnia 2018 r. prowadzone są przygotowania zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, aby zminimalizować skutki negatywnego scenariusza.

Priorytetem rządu będzie zapewnienie obywatelom i firmom maksimum przewidywalności oraz bezpieczeństwa. Warszawa i Londyn przygotowują się legislacyjnie, aby zabezpieczyć prawa polskich i brytyjskich obywateli także w przypadku bezumownego brexitu. Trwa wzmacnianie kadrowe służb celnych i weterynaryjnych, aby ograniczyć problemy w handlu. Polska jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską, aby wspólnie szukać rozwiązań europejskich dla transportu, czy koordynacji świadczeń socjalnych. Polska administracja prowadzi aktywny dialog z przedsiębiorcami (odbywają się cykliczne spotkania). Celem tych działań jest wsparcie przedsiębiorców w określeniu potencjalnych utrudnień związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, a w efekcie pomoc w dostosowaniu modelu działalności biznesowej do nowych okoliczności.


Zobacz także