Informacja w sprawie rozliczenia programów krajowych i regionalnych perspektywy 2007 – 2013

Rada Ministrów zapoznała się z informacją w sprawie rozliczenia programów krajowych i regionalnych perspektywy 2007 – 2013, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju.


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozliczyło środki unijne na kwotę 67,2 mld euro przeznaczone na realizację programów krajowych i regionalnych z perspektywy finansowej 2007-2013. Z tego, w ramach płatności końcowej, z Komisji Europejskiej do polskiego budżetu wpłynęło blisko 3,36 mld euro. 

Ministerstwo zarządzało 5 programami krajowymi, na realizację których UE przeznaczyła blisko 50 mld euro. Największy program to Infrastruktura i Środowisko z dofinansowaniem unijnym ponad 28,3 mld euro. Prawie 17,3 mld euro przeznaczono na  programy regionalne zarządzane przez 16 urzędów marszałkowskich.

W większości krajowych programów KE dokonała końcowej wypłaty środków już po 4-12 miesiącach. Rozliczanie przez Polskę 16 programów regionalnych zamknęło się w okresie od 14 do 23 miesięcy od wysłania wniosku o płatność końcową do KE.

W porównaniu z pierwszymi programami z lat 2004-2006 (realizowanymi tuż po wejściu Polski do UE), rozliczenie programów okresu 2007-2013 przebiegało znacznie sprawniej. W przypadku jednego z programów z lat 2004-2006, ostatnią ratę płatności końcowej Komisja Europejska wypłaciła dopiero po 8 latach od wysłania wniosku.

Pełne wykorzystanie całości funduszy 2007-2013 było możliwe dzięki sprawnemu zarządzaniu oraz dobrej współpracy MIiR oraz innych instytucji realizujących programy z KE. Podjęte działania przyniosły rezultaty przekładające się na rozwój gospodarczy oraz wzrost poziomu życia obywateli.

Ponad 9,1 mln osób uzyskało dostęp do szerokopasmowego internetu (45 proc. wykonania w całej UE). Wybudowano blisko 2,6 tys. km nowych dróg (39 proc. nowych dróg wybudowanych ze środków polityki spójności w UE). Stworzono ponad 16,3 tys. nowych miejsc pracy w sektorze badawczo-rozwojowym (28 proc. nowych miejsc pracy w sektorze B+R w UE powstało dzięki środkom z perspektywy 2007-2013). Zwiększono możliwości produkcji energii odnawialnej o prawie 1,5 tys. MW (28 proc. przyrostu w całej UE).

Polska okazała się nie tylko liderem w skutecznym pozyskiwaniu środków z budżetu UE, ale została też unijnym liderem w wykonaniu wielu wskaźników dotyczących postępu rzeczowego realizowanych inwestycji.


Zobacz także