Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2015 r.

Rada Ministrów przyjęła Informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2015 r., przedłożoną przez ministra rozwoju.


W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych (kamiennogórska, katowicka, kostrzyńsko-słubicka, krakowska, legnicka, łódzka, mielecka, pomorska, słupska, starachowicka, suwalska, tarnobrzeska, wałbrzyska i warmińsko-mazurska). Strefy mają funkcjonować do końca 2026 roku.

W dokumencie omówiono następujące zagadnienia:

Lokalizacja i stopień zagospodarowania specjalnych stref ekonomicznych

W 2015 r. łączna powierzchnia stref wyniosła 19 836,9 ha (wzrost o 1 702,9 ha). Zmieniły się granice 11 stref. SSE obejmowały tereny zlokalizowane w 173 miastach i 248 gminach. Średni stopień ich zagospodarowania wyniósł 59,5 proc. Najwyższy stopień zagospodarowania miała strefa krakowska (76,7 proc.) i łódzka (75,4 proc.), a najmniejszy – legnicka (18,2 proc.).

Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych

W 2015 r. wydano 218 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefach. Najwięcej ich uzyskali przedsiębiorcy w strefach: mieleckiej (32), katowickiej (31) i wałbrzyskiej (27). Na te trzy strefy przypadło ponad 41 proc. zezwoleń wydanych w ub.r.

Od początku istnienia stref do końca 2015 r. nakłady inwestycyjne w sse wyniosły ok. 111,7 mld zł. W stosunku do 2014 r. inwestycje wzrosły o ponad 9,7 mld zł, tj. o 9,5 proc. Największą dynamikę odnotowano w strefie krakowskiej, w której nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 24,6 proc. w stosunku do 2014 r., w strefie suwalskiej wzrost inwestycji przekroczył 19 proc.

Na koniec 2015 r. inwestorzy strefowi zatrudniali ponad 312 tys. osób, w tym 72,2 proc. stanowiły nowo utworzone miejsca pracy. W stosunku do 2014 r. zatrudnienie zwiększyło się o 16,5 tys. osób, tj. o 5,6 proc.

Największą dynamikę zatrudnienia odnotowano w strefie suwalskiej –  wzrost o 26,7 proc. Pod względem przyrostu liczby miejsc pracy wyróżniały się także strefy: warmińsko-mazurska i pomorska. Najwyższą dynamikę w tworzeniu nowych miejsc pracy miały strefy: starachowicka i krakowska. W pierwszej ich liczba wzrosła o 22,0 proc., przede wszystkim dzięki spółce MAN BUS, w drugiej – o 18,4 proc., m.in. za sprawą UBS Kraków, Fideltronik Poland i Nidec Motors & Actuators (Poland).

Nakłady inwestycyjne piętnastu największych inwestorów na koniec 2015 r. wyniosły ok. 26,9 mld zł. W czołówce była branża motoryzacyjna: General Motors Manufacturing Poland i Volkswagen Poznań sp. z o.o. (awans z siódmej pozycji na drugą w związku z budową fabryki samochodów we Wrześni).

Kapitał zainwestowany w strefach w 75 proc. pochodził z 6 krajów, tj. Polski, Niemiec, USA, Holandii, Japonii i Włoch. Najwięcej inwestował sektor motoryzacyjny (26,8 proc.). Kolejne miejsca zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz producenci wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Największa koncentracja branżowa inwestycji dotyczyła stref: legnickiej i katowickiej (najwięcej kapitału napłynęło do branży motoryzacyjnej).

Działalność spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi

W 2015 r. najwyższy zysk wypracowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA – 17,2 mln zł. Na budowę infrastruktury w strefach wydano 446,4 mln zł, w tym nakłady spółek zarządzających stanowiły 33,6 proc. W 2015 r. spółki zarządzające sse przeznaczyły na ich promocję 8,3 mln zł. Kwota zwolnienia podatkowego spółek zarządzających strefami od początku ich funkcjonowania do końca 2015 r. wyniosła 241,41 mln zł. 


Zobacz także