Informacja o działaniach podejmowanych w związku z sytuacją powstałą w wyniku nawałnic w Polsce w sierpniu br. i pomocy udzielanej poszkodowanym

Rada Ministrów zapoznała się z informacją o działaniach podejmowanych w związku z sytuacją powstałą w wyniku nawałnic w Polsce w sierpniu br. i pomocy udzielanej poszkodowanym, przedłożoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Informacja dotyczy działań po nawałnicy, która przeszła nad Polską 11 sierpnia br. Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował Radę Ministrów m.in. o systemie ostrzegania, działaniach służb, pomocy finansowej dla poszkodowanych oraz o  zmianach w prawie, które ułatwiają odbudowę i remonty zniszczonych budynków.

System ostrzegania zadziałał

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już 11 sierpnia o godzinie 14:00 wydał ostrzeżenie pogodowe II stopnia. Niezwłocznie po otrzymaniu tego komunikatu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku rozesłało pocztą elektroniczną ostrzeżenie do wszystkich Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Następnie o godzinie 22:49 rozesłany został drugi komunikat o podwyższeniu zagrożenia do III stopnia. Ostrzeżenia pojawiły się także w aplikacji Regionalny System Ostrzegania.

Działania służb                    

Od samego początku w działania ratunkowe zaangażowane były wszystkie służby, a ich reakcja była natychmiastowa. Na szczególną uwagę zasługuje wzorowa współpraca strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz strażaków-ochotników (OSP). We wszystkich poszkodowanych przez nawałnice województwach, strażacy prowadzili działania polegające przede wszystkim na ratowaniu ludzkiego życia, ale również udrażniali szlaki i drogi dojazdowe, zabezpieczali uszkodzone budynki oraz usuwali powalone drzewa w pobliżu linii energetycznych. W kilku powiatach strażacy wykorzystywali również agregaty prądotwórcze zasilając m.in. stacje uzdatniania wody.

W działania zaangażowana była również policja, która m.in. umożliwiała sprawny dojazd innym służbom. Na miejsca pozbawione elektryczności skierowano także więcej patroli, a funkcjonariusze byli zaangażowani w ewakuację osób, zabezpieczanie miejsc zdarzeń oraz pozostawionego mienia.  Dodatkowo policjanci kontrolowali obozy, kempingi i pola namiotowe oraz docierali do osób poszkodowanych, w tym miejsc zamieszkania osób samotnych, jak również dostarczali wodę pitną.

Przy udrażnianiu koryta rzeki Brdy (w okolicy miejscowości Rytel)  wykorzystano również sprzęt i siły wojska – o wsparcie wojska wystąpił Wojewoda Pomorski.   

W sumie w akcji uczestniczyło prawie 100 tys. strażaków PSP i druhów z OSP. Swoje zadania wykonywało też 5 tys. policjantów.

Przeprowadzona została kontrola obozów harcerskich.

Pieniądze dla poszkodowanych uruchomione natychmiast

Procedura udzielania pomocy finansowej dla rodzin, które poniosły straty podczas nawałnicy została uruchomiona już 12 sierpnia. Minister spraw wewnętrznych i administracji zobowiązał wojewodów do pilnego oszacowania pomocy finansowej na zasiłki do 6 tys. zł dla poszkodowanych rodzin.

Przygotowano także rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które upraszcza procedury związane z odbudową i remontem zniszczonych budynków. Dzięki temu tam, gdzie kiedyś potrzebne było zezwolenie na budowę, obecnie wystarczy zgłoszenie. Remont można przeprowadzić także bez żadnych formalności. Uproszczony został ponadto odbiór budynków, które zostały wyremontowane lub odbudowane. Rozporządzenie początkowo objęło swoim zasięgiem 101 gmin. Zostało ono zaktualizowane w związku ze zgłoszeniem przez wojewodów kolejnych 76 gmin, na terenie których zostały zniszczone lub uszkodzone obiekty budowlane.

Przygotowane zostały także przepisy, które mają ułatwić i przyspieszyć szacowanie strat. Oprócz rzeczoznawców, straty mogą szacować inspektorzy nadzoru budowlanego.

Więcej pieniędzy na odbudowę domów

Rząd podjął także decyzję o zwiększeniu pomocy finansowej na odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych ze 100 tys. zł do 200 tys. zł. Wprowadzono możliwość ubiegania się o zasiłki do 100 tys. zł w przypadku zniszczonych przez nawałnice budynków gospodarczych służących rodzinom.

Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że po oszacowaniu strat związanych z nawałnicami (jeśli wysokość strat przekroczy ustanowione kryteria) planowane jest wystąpienie do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej ws. wsparcia związanego z usuwaniem skutków gwałtownych burz.

Zakończenie szacowania strat planowane jest na koniec sierpnia.

Powołany zostanie zespół międzyresortowy, który w ciągu miesiąca przygotuje rekomendacje dotyczące działania systemu zarządzania kryzysowego.


Zobacz także