Informacja na temat współpracy polsko-niemieckiej w kontekście 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską o Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r., przedłożona przez ministra spraw

Informacja na temat współpracy polsko-niemieckiej w kontekście 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską o Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r., przedłożona przez ministra spraw zagranicznych.


Informację przygotowano z uwagi na 20. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a RFN. W związku z tym na 20 czerwca br. zaplanowano pierwsze wspólne posiedzenie rządów Polski i Niemiec.


Zobacz także