Informacja na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym związanych z obniżeniem wieku emerytalnego

Rada Ministrów wysłuchała informacji na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym związanych z obniżeniem wieku emerytalnego, przedłożonej przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. 


1 października 2017 r. w życie wejdą przepisy przewidujące przywrócenie wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przygotowuje się do sprawnej obsługi osób chcących przejść na emeryturę. ZUS szacuje, że wzrost liczby emerytur wypłacanych na koniec grudnia 2017 r., związany z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego, wyniesie ok. 331,3 tys., przy założeniu, że na emeryturę przejdzie od razu około 82 proc. uprawnionych osób.

Wnioski składane w związku z obniżeniem wieku emerytalnego to głównie wnioski pierwszorazowe, które są najbardziej pracochłonne w obsłudze. Przewiduje się, że wpływ wniosków w IV kwartale 2017 r. będzie średnio wyższy o 24 proc. w stosunku do 2016 r.

Aby zapewnić prawidłowe i terminowe działanie ZUS wprowadzono m.in:

  • „Doradcę emerytalnego” – usługę doradczą polegającą na udzielaniu informacji o warunkach, które należy spełnić, aby uzyskać świadczenie. Doradca pomaga przede wszystkim w wyborze optymalnego rozwiązania dotyczącego przysługującego świadczenia oraz wylicza prognozowaną wysokość emerytury. ZUS wyłonił we wszystkich swoich jednostkach prawie 600 doradców emerytalnych. Udzielają oni informacji obywatelom od 3 lipca 2017 r. Poza obsługą bezpośrednią, w placówkach ZUS informacji udzielają także konsultanci z Centrum Obsługi Telefonicznej.
  • Działania informacyjno-promocyjne – ZUS wysłał prawie 500 tys. powiadomień do osób, które nabędą prawo do emerytury 1 października 2017 r. Wysyłka ta prowadzona była od 14 lipca do 31 lipca 2017 r. Ponadto, ZUS udostępnił odpowiednie informacje na stronie internetowej, a także przygotował ulotki, broszury, plakaty, krótkie komunikaty informacyjne oraz tematyczne szkolenia. Zagadnienia dotyczące wieku emerytalnego są również szeroko prezentowane w prasie ogólnokrajowej i lokalnej.
  • System informatyczny – ZUS dostosowuje system informatyczny do nowych warunków związanych z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego. Obecnie trwają testy oprogramowania.
  • Działania organizacyjne – Aby zabezpieczyć sprawną obsługę wniosków ZUS podjął działania przygotowawcze o charakterze kadrowym i organizacyjnym. Ponadstandardowy wpływ wniosków będzie rodził potrzebę zabezpieczenia odpowiedniej liczby pracowników. Do tego celu delegowanych zostanie blisko 9 tys. osób aktualnie obsługujących sprawy emerytalne. W razie konieczności liczba ta zostanie odpowiednio zwiększona w taki sposób, aby cała akcja mogła zostać zrealizowana sprawnie, terminowo, w sposób najbardziej komfortowy dla klientów, a jednocześnie najmniej obciążający dla pracowników ZUS, z poszanowaniem przepisów dotyczących czasu pracy oraz zasad wynagradzania za pracę w czasie ponadnormatywnym.

Zobacz także