Informacja na temat stanu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła informację na temat stanu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przedłożoną przez ministra finansów.


Działająca przy ministrze finansów Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego pod przewodnictwem prof. Leonarda Etela przygotowała kierunkowe założenia do projektu ustawy Ordynacja podatkowa.

Zmiany w ordynacji podatkowej premier Ewa Kopacz zapowiedziała w exposé, wskazując, że nowe rozwiązania mają sprzyjać uczciwym i rzetelnym podatnikom oraz zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa w kontaktach z organami podatkowymi.

Nowa regulacja ma realizować dwa cele: chronić prawa podatników w relacji z organami podatkowymi oraz zwiększyć skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków.

W ramach pierwszego celu stworzony zostanie katalog praw podatnika. Wprowadzone będą m.in. niewładcze formy załatwiania spraw podatkowych: porozumienia, konsultacje i mediacje. Zmienione zostaną przepisy dotyczące przedawnienia się zobowiązań podatkowych. Drugi cel zakłada likwidację rozbudowanych procedur podatkowych i wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.


Zobacz także