Informacja na temat podejmowanych i planowanych działań w związku z wyborem Katowic jako miasta – gospodarza Światowego Forum Miejskiego w 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła do wiadomości informację na temat podejmowanych i planowanych działań w związku z wyborem Katowic jako miasta – gospodarza Światowego Forum Miejskiego w 2022 r., przedłożoną przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju.


  • W listopadzie 2018 r. Rada Ministrów zadecydowała, że miastem, którego kandydatura zostanie zgłoszona na gospodarza Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. będą Katowice.
  • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Urzędem Miasta Katowice oraz we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów rozpoczęło pracę nad wnioskiem aplikacyjnym, który został przekazany 14 stycznia br. do Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN Habitat).
  • W okresie styczeń – kwiecień br. MIiR we współpracy z Urzędem Miasta Katowice prowadziło w kraju i za granicą działania promocyjne na rzecz kandydatury Katowic.
  • 20 maja br. Dyrektor Wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich poinformowała o wyborze Katowic, jako gospodarza Forum.
  • 4 czerwca br. Rada Ministrów ustanowiła Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r., którego funkcję – od 23 lipca br. – pełni sekretarz stanu w MIiR.
  • 13 września br. powołano w MIiR Zespół Koordynacyjny do spraw przygotowań XI edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r.
  • Obecnie strona polska oczekuje na formalne przekazanie projektu porozumienia przez UN Habitat, aby móc rozpocząć jego procedowanie, zgodnie z przepisami ustawy o umowach międzynarodowych.

Zobacz także