Informacja na temat planów pracy dla przebiegających przez Polskę korytarzy sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk oraz Morze Północne-Bałtyk

Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat planów pracy dla przebiegających przez Polskę korytarzy sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk oraz Morze Północne-Bałtyk, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.


Rząd upoważnia ministra infrastruktury i rozwoju do prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską oraz zatwierdzenia planów pracy (oraz ich zmian) dla przebiegających przez Polskę korytarzy sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk oraz Morze Północne-Bałtyk.

Wraz z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej (2014-2020), wprowadzony został system wdrażania transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Jego głównym celem jest stworzenie w perspektywie średniookresowej spójnego i zintegrowanego systemu transportowego UE (przede wszystkim przez usuwanie tzw. wąskich gardeł w sieci, budowanie jej brakujących ogniw, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków transgranicznych).

W ramach sieci TEN-T utworzono 9 korytarzy sieci bazowej, które stanowią instrument jej wdrażania. Powinny one przyczynić się do rozwoju połączeń transgranicznych oraz poprawić wydajność i zrównoważony charakter systemu transportowego.

Przez Polskę przebiegają dwa korytarze sieci bazowej TEN-T. Jest to: korytarz Bałtyk – Adriatyk (łączący polskie porty morskie, przez Czechy, Słowację, Austrię z włoskimi portami adriatyckimi) oraz korytarz Morze Północne – Bałtyk (łączący Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę z portami morskimi w Belgii, Holandii i Niemczech).

Dokumenty te określają przebieg oraz zawierają charakterystykę tych korytarzy z uwzględnieniem pożądanych parametrów dla infrastruktury transportowej. Identyfikują  występujące wąskie gardła, odcinki transgraniczne oraz najważniejsze bariery hamujące efektywny rozwój korytarza. Wskazują także najważniejsze priorytety rozwoju korytarza.

Plany pracy dla korytarzy sieci bazowej przebiegających przez Polskę opracowywane są przez koordynatorów europejskich i będą musiały być zaakceptowane przez nasz kraj. Zgodnie z zamierzeniami Komisji Europejskiej, plany te będą cyklicznie aktualizowane.


Zobacz także