Informacja na temat aktualnego stanu realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017–2021

Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat aktualnego stanu realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017–2021, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.


W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości rząd przyjął w maju 2017 r. kompleksowy program obchodów upamiętniających wydarzenia związane z odradzaniem się państwa polskiego.

Program wieloletni „Niepodległa” na lata 2017–2021 opiera się na wartościach, które są istotne dla polskiej tożsamości: dążeniu do wolności, poszanowaniu godności i praw człowieka oraz solidarności. Program jest prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poszczególne projekty są realizowane na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, a także zagranicznym.

Na szczeblu ogólnopolskim w 2017 r. zrealizowano 22 projekty, w tym m.in.:

  • wystawy #dziedzictwo (75 tys. zwiedzających) oraz „Wyspiański” w Muzeum Narodowym w Krakowie (blisko 100 tys. zwiedzających do kwietnia 2018 r.);
  • Polska Niepodległa – historia w ożywionych obrazach – cykl 10 filmów edukacyjnych dotyczących najważniejszych etapów polskiej walki o niepodległość, zrealizowany w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych;
  • wydłużenie listy Pomników Historii (do co najmniej stu obiektów).

W 2018 r. planowanych jest kilkadziesiąt przedsięwzięć, w tym m.in. wystawy, cykle koncertów oraz działania animacyjne. Do najważniejszych należą:

  • gala i konferencja związana z wręczaniem prestiżowej Europejskiej Nagrody Muzealnej Roku EMYA 2018 – wydarzenie to zostanie po raz pierwszy zorganizowane w Polsce;
  • projekt edukacyjny Narodowego Centrum Kultury dotyczący symboli narodowych i ich wykorzystywania.

W ramach programu wspierane są – poprzez dotacje i działania wojewodów – projekty regionalne i lokalne. W 2017 r. dofinansowano 157 projektów na łączną kwotę blisko 4 mln zł. Równocześnie wojewodowie zrealizowali 25 projektów o wartości 1,2 mln zł o charakterze regionalnym.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym – w naborze w 2018 r. zgłoszono wnioski o łącznej wartości 128 mln zł. Złożono 2 516 wniosków (średnio na 1 gminę przypada 1 wniosek). To największa liczba wniosków w historii programów grantowych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach programu zorganizowanych zostało 31 wydarzeń kulturalnych za granicą. W 2018 r. zaplanowano ok. 200 projektów kulturalnych realizowanych we współpracy z prestiżowymi instytucjami zagranicznymi, takimi jak Centrum Pompidou w Paryżu, Targi Designu w Mediolanie czy Elbphilharmonie w Hamburgu.

Ponadto, w międzynarodowym programie dotacyjnym dofinansowano 74 przedsięwzięcia. W ramach projektów za granicą prezentowane są najważniejsze zjawiska w polskiej sztuce ostatniego stulecia. Pokazywane są fenomeny kulturowe, które – mimo upływu czasu – nie straciły swojej aktualności i mogą nadal inspirować odbiorców na całym świecie.

W programie swoje przedsięwzięcia realizuje także Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zainteresowanie udziałem w programie wyrażają także inne resorty, instytucje rządowe oraz instytucje kultury.

Program jest otwarty dla wszystkich. Każdy może wystąpić o możliwość korzystania z jego logotypu, stanowiącego faksymile marszałka Piłsudskiego. Do tej pory z tej możliwości skorzystało ponad 1000 podmiotów.


Zobacz także