Informacja dotycząca ubiegania się o przyznanie Łodzi prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO w roku 2022

Rada Ministrów zapoznała się z informacją dotyczącą ubiegania się o przyznanie Łodzi prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO w roku 2022, przedłożoną przez ministra rozwoju regionalnego.


Rząd popiera ideę zorganizowania w 2022 r. w Łodzi, Międzynarodowej Wystawy EXPO.

Inicjatywa prezydenta Łodzi, dotycząca ubiegania się o przyznanie organizacji w naszym kraju przedsięwzięcia o renomie międzynarodowej, wpisuje się w działania, które pokazują Polskę jako lidera przemian w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie przyznanie Łodzi prawa do organizacji wystawy mogłyby się stać mocnym impulsem do rozwoju i promocji miasta oraz całego regionu. Sprzyjałoby także potwierdzeniu istotnej roli Polski w Europie.

Tematem EXPO ma być rewitalizacja, która jest jednym z kluczowych wyzwań rozwojowych Polski.

Proces ubiegania się o przyznanie miastu organizacji tak prestiżowej imprezy będzie odbywał się przy ścisłej współpracy rządu i samorządu. Ze strony rządowej koordynatorem tego procesu będzie minister rozwoju regionalnego we współpracy z ministrem gospodarki i ministrem spraw zagranicznych, ze strony samorządowej – prezydent Łodzi i zarząd Nowego Centrum Łodzi. Jednocześnie rząd zabezpieczy w przyszłych budżetach środki finansowe w wysokości do 10 mln zł na dofinansowanie działań zmierzających do uzyskania przez Łódź prawa do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO w 2022 r. Prace nad wnioskiem aplikacyjnym zakończą się przed końcem 2016 r.

Informacja dotycząca ubiegania się o przyznanie Łodzi prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO w roku 2022.


Zobacz także