Informacja dotycząca prac w Ministerstwie Rozwoju zmierzających do poprawy otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorców (etap pierwszy – I półrocze 2016 roku)

Rada Ministrów zapoznała się z informacją dotyczącą prac w Ministerstwie Rozwoju zmierzających do poprawy otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorców (etap pierwszy – I półrocze 2016 roku), przedłożoną przez ministra rozwoju.


Rząd 16 lutego br. przyjął „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, w którym jednym z filarów rozwoju gospodarczego naszego kraju jest Rozwój innowacyjnych firm.

W tym obszarze najważniejszym zadaniem jest poprawa otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorców. W praktyce chodzi o polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz relacji przedsiębiorców z administracją publiczną.

Ministerstwo Rozwoju – we współpracy z organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz ekspertami prawa gospodarczego – prowadzi prace nad pakietem oczekiwanych przez przedsiębiorców rozwiązań, które poprawią otoczenie, w jakim funkcjonuje biznes, co przełoży się na wzrost gospodarczy.

Rozwiązania proponowane w pakiecie zmierzają w szczególności do poprawy relacji przedsiębiorców z organami administracji publicznej oraz usprawnienia postępowań administracyjnych. Prace prowadzone przez resort dotyczą też skrócenia procedur administracyjnych oraz zmniejszenia ich uciążliwości i nieprzewidywalności, a także zwiększenia możliwości załatwienia spraw na podstawie porozumień czy mediacji.


Zobacz także