Informacja dotyczącą idei ubiegania się o przyznanie miastu Kraków, wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej, roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r., przedłożoną przez ministra sportu i turystyki

Z inicjatywy władz samorządowych regionu Małopolski oraz we współpracy z Polskim i Słowackim Komitetem Olimpijskim podjęto starania o przyznanie miastu Kraków – wspólnie z regionem tatrzańskim – roli gospodarza XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku.


Ostateczna decyzja w sprawie wyboru Miasta Gospodarza XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich i XIII Igrzysk Paraolimpijskich będzie podjęta podczas 127 Sesji MKOl w Kuala Lumpur 31 lipca 2015 r.

Ubieganie się o organizację w Polsce Zimowych Igrzysk Olimpijskich i XIII Igrzysk Paraolimpijskich jest nie tylko znakomitą okazją do integracji wysiłków społeczności lokalnych, samorządów i ośrodków władzy publicznej, ale również doskonałą płaszczyzną do zacieśnienia współpracy między miastami, regionami i państwami.

27 marca 2013 r. w Popradzie odbędą się konsultacje z udziałem premierów i ministrów Polski i Słowacji, podczas których jednym z tematów będą działania na rzecz organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r.


Zobacz także