„Fundusze europejskie na półmetku. Podsumowanie połowy okresu programowania 2014-2020”

Rada Ministrów zapoznała się z informacją: „Fundusze europejskie na półmetku. Podsumowanie połowy okresu programowania 2014-2020”, przedstawioną przez ministra inwestycji i rozwoju.


Polska wśród państw Unii Europejskiej najefektywniej i najsprawniej wykorzystuje dostępne środki unijne. Fundusze wypłacone nam przez Komisję Europejską do końca 2018 r. to blisko 17 mld euro, czyli 22 proc. dostępnego budżetu dla naszego kraju.

Do końca ubiegłego roku wartość projektów (w złożonych wnioskach) osiągnęła
618 mld zł, a podpisano umowy na 382 mld zł. Z tej kwoty beneficjenci rozliczyli 97 mld zł.

Nadal utrzymują się różnice w tempie realizacji programów krajowych (zarządzanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) i regionalnych (zarządzanych przez zarządy województw). Znacznie sprawniej realizowane są programy krajowe. Zawarte w nich do końca 2018 r. umowy wyczerpały 74 proc. dostępnych środków, podczas gdy w programach regionalnych było to 66 proc.

Wyniki osiągnięte w połowie perspektywy napawają optymizmem na dalszą realizację programów. Na półmetku nasz kraj ma prawie trzy czwarte funduszy w zawartych umowach i jedną czwartą już rozliczonych z KE.

Dobrze wykorzystywane środki polityki spójności wpływają na rozwój Polski
i poprawę jakości życia obywateli. Przykładem tego typu działań są m.in.: dofinasowanie projektów realizowanych przez ponad 48 tys. przedsiębiorstw,  wsparcie ponad 700 szpitali,  wdrożenie blisko 5 tys. wyników prac z zakresu badawczo-rozwojowego oraz liczne projekty dotyczące rynku pracy.


Zobacz także