Dokumenty rządowe przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym (9-13 listopada 2020 r.)

Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów. W tygodniu 9-13 listopada 2020 r. przyjęto w ten sposób 10 dokumentów.


  1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej (RD51). Przyjęto: 10-11-2020.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej (RD242). Przyjęto: 09-11-2020.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przyjęto: 10-11-2020.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury. Przyjęto: 10-11-2020.
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu  do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej (RD252). Przyjęto: 13-11-2020.
  6. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Dominikańskiej o komunikacji lotniczej. Przyjęto: 12-11-2020.
  7. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (ID106). Przyjęto: 12-11-2020.
  8. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19” (ID73). Przyjęto: 12-11-2020.
  9. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030” (ID76). Przyjęto: 13-11-2020.
  10. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (ID115). Przyjęto: 13-11-2020.

Zobacz także