Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 45)

Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 45), przedłożoną przez ministra sprawiedliwości.


Tworzenie w sądach powszechnych wyspecjalizowanych wydziałów egzekucyjnych nie będzie obligatoryjne, ale fakultatywne.
W wyniku wejścia w życie ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych przewidywane wcześniej obciążenie wydziałów egzekucyjnych znacząco spadło, a stan nadzoru nad egzekucją poprawił się.
W tej sytuacji należy dostosować strukturę organizacyjną sądownictwa powszechnego dotyczącą spraw egzekucyjnych do warunków lokalnych.
Po zmianach, minister sprawiedliwości nie będzie miał obowiązku, a jedynie upoważnienie do tworzenia wydziałów egzekucyjnych.
W ten sposób, istnienie wydziałów egzekucyjnych sądów rejonowych zostanie dostosowane do lokalnych potrzeb, z uwzględnieniem wniosków prezesów poszczególnych sądów, którzy dysponują najpełniejszą wiedzą dotyczącą m.in. ilości spraw czy możliwości kadrowych.


Zobacz także