Aspekty pomocy humanitarnej i rozwojowej w latach 2015-2018

Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem: Aspekty pomocy humanitarnej i rozwojowej w latach 2015-2018, przedłożonym przez ministra – członka Rady Ministrów.


Celem międzynarodowej pomocy humanitarnej jest ratowanie i podtrzymywanie życia oraz zapewnienie poszanowania godności ludzkiej ofiarom konfliktów zbrojnych oraz osobom zagrożonym lub dotkniętym skutkami katastrof naturalnych. Pomoc humanitarna odgrywa coraz większą rolę w budowaniu pozycji państwa na arenie międzynarodowej. Obok pomocy rozwojowej, stanowi ważny element kreowania polityki zagranicznej Polski i świadczy o potencjale naszego państwa do niesienia pomocy krajom mniej rozwiniętym.

Polska pomoc humanitarna udzielana jest zgodnie z Europejskim Konsensusem ws. Pomocy Humanitarnej, standardami świadczenia pomocy nakreślonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża oraz zasadami Dobrego Świadczenia Pomocy Humanitarnej.

Pomoc niesiona ofiarom konfliktu na miejscu i w krajach ościennych, gdzie przebywają uchodźcy jest najlepszym działaniem, za którym przemawiają racjonalność wydatkowania środków oraz możliwość objęcia pomocą szerszej liczby potrzebujących, bez konieczności ich przemieszczania.

Przez ostatnie lata nasz kraj wzmacniał system pomocy humanitarnej, m.in. dzięki współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi, których działania zasługują na szczególne uznanie. Rząd realizował także strategię polskiej pomocy humanitarnej poprzez partnerstwo z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi oraz działaniami na forum UE i ONZ.

Polski rząd sukcesywnie zwiększa środki finansowe na pomoc humanitarną. W 2015 r. pomoc ta wynosiła ok. 20 mln zł, podczas gdy w 2017 r. już ok. 170 mln zł.

Jednym z bardzo wielu przykładów niesienia polskiej pomocy na miejscu – w tym tak potrzebnej pomocy żywnościowej i medycznej – są projekty zrealizowane w Syrii, Sudanie Południowym, Jordanii, Libanie, Iraku i Ugandzie. Przykładowo, jedna z polskich organizacji pozarządowych – przy wsparciu rządu – zrealizowała projekt, dzięki któremu udało się wyleczyć 5 tys. Syryjczyków, a 13 tys. osób otrzymało pomoc medyczną. Inna z fundacji przekazała 330 ton żywności dla kobiet i dzieci cierpiących głód w Sudanie Południowym. Polska pomaga również krajom europejskim, do których docierają nielegalni emigranci. Przy współpracy z inną organizacją pozarządową powstał projekt uruchomienia dwóch centrów obsługi migrantów i uchodźców na wyspach Samos i Lesvos. Projekt przewiduje pomoc dla ok. 300 osób miesięcznie (docelowo będzie to ok. 3 tys. osób).

Łączne wydatki z budżetu państwa na pomoc humanitarną oraz oficjalną pomoc rozwojową (wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwijających się) wyniosły 2,5 mld zł w 2017 r.


Zobacz także