Aneks nr 6, podpisany 3 sierpnia 2011 r., do Umowy Offsetowej z 28 września 2006 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP z jednej strony a Harris Corporation z drugiej strony, przedłożony przez ministra gospodarki.

 Aneks nr 6, podpisany 3 sierpnia 2011 r., do Umowy Offsetowej z 28 września 2006 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP z jednej strony a Harris Corporation z drugiej strony, przedłożony przez ministra gospodarki.


Podpisanie aneksu było niezbędne ze względu na konieczność podwyższenia wartości umowy offsetowej w związku z planowanym zawarciem przez Ministerstwo Obrony Narodowej kolejnej umowy dostawy cyfrowych radiostacji KF (VHF/UHF) plecakowych i pokładowych.

Zwiększono wartość umowy offsetowej z 56.855.729,27 do 59.631.812,92 USD.

Do umowy wprowadzono nowe zobowiązanie offsetowe o wartości 2,85 mln USD – skierowane do Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 SA w Czernicy. Dotyczy ono nieodpłatnego przekazania na rzecz WZŁ 2 know-how dotyczącego koncepcji obsługi i napraw na poziomie I, II i III określonych systemów radiowych Harrisa w Polsce.Zobacz także