Aneks nr 5, podpisany 7 kwietnia 2011 r., do Umowy Offsetowej z 28 września 2006 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP z jednej strony a Harris Corporation z drugiej strony, przedłożony przez ministra gospodarki.

Aneks nr 5, podpisany 7 kwietnia 2011 r., do Umowy Offsetowej z 28 września 2006 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP z jednej strony a Harris Corporation z drugiej strony, przedłożony przez ministra gospodarki.


Podpisanie aneksu było potrzebne ze względu na konieczność podwyższenia wartości umowy offsetowej w związku z planowanym zawarciem przez Ministerstwo Obrony Narodowej kolejnej umowy dostawy cyfrowych radiostacji KF (VHF/UHF) plecakowych i pokładowych w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Sales (FMS).

Zwiększono wartość umowy offsetowej z 54.098.868,27 do 56.855.729,27 USD.

Do umowy wprowadzono nowe zobowiązanie offsetowe o wartości 1,90 mln USD – skierowane do Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 SA w Czernicy. Dotyczy ono nieodpłatnego dostarczenia części zamiennych do modułów i dodatkowego sprzętu testowego dla potrzeb serwisu sprzętu komunikacyjnego Harris na poziomie III w Polsce.


Zobacz także