Aneks nr 3 do Umowy Offsetowej z 30 grudnia 2008 r. zawartej między Skarbem Państwa RP a Kongsberg Defence & Aerospace AS

Rada Ministrów zatwierdziła Aneks nr 3 do Umowy Offsetowej z 30 grudnia 2008 r. zawartej między Skarbem Państwa RP a Kongsberg Defence & Aerospace AS, przedłożony przez ministra gospodarki.


Rząd w listopadzie 2011 r. zatwierdził umowę offsetową, zawartą w grudniu 2008 r. między Skarbem Państwa a Kongsberg Defence & Aerospace AS, na dostawy rakiet NSM dla Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego Marynarki Wojennej.

Aneks nr 3 do umowy offsetowej dotyczy zmiany momentu zakończenia tzw. pierwszego okresu realizacji zobowiązań offsetowych w niej zawartych: z 31 stycznia 2017 r. na 30 czerwca 2018 r. Jest to termin, zgodnie z którym zagraniczny dostawca zobowiązany będzie do należytego wykonania zobowiązań ujętych w umowie offsetowej, na konkretną wartość w niej określoną. Inne postanowienia umowy offsetowej nie zmienią się.


Zobacz także