Aneks nr 3 do umowy offsetowej z 13 grudnia 2001 r. zawartej między Skarbem Państwa RP z jednej strony oraz G.E.I.E Eurotorp z drugiej strony 4 października 2011 roku, przedłożony przez ministra gospodarki.

Aneks nr 3 do umowy offsetowej z 13 grudnia 2001 r. zawartej między Skarbem Państwa RP z jednej strony oraz G.E.I.E Eurotorp z drugiej strony 4 października 2011 roku, przedłożony przez ministra gospodarki.


Aneks nr 3 do umowy offsetowej dotyczy uporządkowania zapisów ujętych w umowie offsetowej odnoszących się do procedur zaliczania zobowiązań offsetowych na poczet wartości umowy oraz końcowego jej rozliczenia.


Zobacz także