Aneks nr 2 do Umowy Offsetowej z 30 grudnia 2008 r. zawarty pomiędzy Skarbem Państwa RP, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a Kongsberg Defence & Aerospace AS 23 grudnia 2011 roku, przedłożony przez ministra gospodarki

Aneks nr 2 do Umowy Offsetowej z 30 grudnia 2008 r. zawarty pomiędzy Skarbem Państwa RP, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a Kongsberg Defence & Aerospace AS 23 grudnia 2011 roku, przedłożony przez ministra gospodarki.


W Aneksie nr 2 zawarto postanowienia zwiększające wartość Umowy Offsetowej do poziomu wartości planowanych dostaw uzbrojenia lub sprzętu wojskowego oraz nowych Zobowiązań Offsetowych skierowanych do Bumar Amunicja SA w Skarżysku Kamiennej oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie. Wartość Umowy Offsetowej zwiększono z 345 mln zł do 750,5 mln zł.


Zobacz także