Aneks nr 2 do umowy offsetowej z 27 października 2009 r. zawartej między Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Thales Communications & Security SA, przedłożony przez ministra gospodarki

Aneks nr 2 do umowy offsetowej z 27 października 2009 r. zawartej między Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Thales Communications & Security SA, przedłożony przez ministra gospodarki


W maju 2012 r. podpisano aneks nr 2 do umowy offsetowej z 27 października 2009 r. zawartej między Skarbem Państwa a Thales Communications & Security SA (dawniej Thales Communications SA).

Konieczność zawarcia aneksu wynikała z potrzeby podwyższenia wartości umowy offsetowej. W efekcie zwiększono jej wartość z 24.214.800,00 do 31.597.900,00 euro.

Do umowy wprowadzono także nowe bezpośrednie zobowiązanie offsetowe skierowane do Radmor SA, którego realizacja zwiększy możliwości spółki dotyczące m.in. testowania, przeprowadzania diagnostyki i autoryzowanych napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych radiostacji rodziny F@stnet. Oznacza to znaczne skrócenie czasu serwisowania produkowanych przez Radmor SA radiostacji. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na konieczność utrzymania ciągłej gotowości bojowej sprzętu łączności.
 


Zobacz także