Aneks nr 1 do umowy offsetowej zawartej 10 grudnia 2008 r. między Skarbem Państwa RP a Rockwell Collins Inc., przedłożony przez ministra gospodarki.

Aneks nr 1 do umowy offsetowej zawartej 10 grudnia 2008 r. między Skarbem Państwa RP a Rockwell Collins Inc., przedłożony przez ministra gospodarki. 


Aneks do umowy offsetowej zawarto w kwietniu 2012 r., sama umowa, między Skarbem Państwa a Rockwell Collins Inc., została podpisana w grudniu 2008 r. i dotyczy dostawy awioniki do samolotów M28 Bryza w związku z przekazaniem ich Siłom Zbrojnym RP.

Podstawą zawarcia aneksu była informacja zagranicznego dostawcy o zwiększeniu wartości umowy dostawy dla Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu oraz planowanym zawarciu nowych umów dostawy dla innych firm, w tym m.in. Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 SA w Bydgoszczy, Siltec Sp. z o.o. w Warszawie, Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” SA w Warszawie (obecnie Bumar Elektronika SA), Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” SA w Świdniku.

Wartość umowy offsetowej została zwiększona z 31.070.000,00 USD do 33.061.269,75 USD. Końcowy termin jej wykonania wydłużono z 7 do 8 lat i 6 miesięcy, co oznacza, że upływa on 28 stycznia 2018 r.

Aneks podpisano także w celu uszczegółowienia zobowiązań offsetowych skierowanych do: Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu, Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 SA w Bydgoszczy, Radmor SA w Gdyni, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z.o.o. w Warszawie. Aneksem zaktualizowano także harmonogramy wykonania tych zobowiązań. Ponadto, wprowadzono nowe zobowiązanie offsetowe skierowane do Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 4 SA w Warszawie. Dzięki tym działaniom ww. firmy uzyskają dostęp m.in. do nowych technologii.
 


Zobacz także