Aneks nr 1 do Umowy Offsetowej z 30 grudnia 2008 r. zawarty pomiędzy Skarbem Państwa RP, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a Kongsberg Defence & Aerospace AS 9 grudnia 2011 roku, przedłożony przez ministra gospodarki

Aneks nr 1 do Umowy Offsetowej z 30 grudnia 2008 r. zawarty pomiędzy Skarbem Państwa RP, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a Kongsberg Defence & Aerospace AS 9 grudnia 2011 roku, przedłożony przez ministra gospodarki.


Rząd 2 listopada 20011 r. zatwierdził Umowę Offsetową, która została zawarta z firmą Kongsberg Defence & Aerospace AS w grudniu 2008 r. i związana jest z dostawą Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego dla Marynarki Wojennej.

Od daty podpisania Umowy upłynęły trzy lata, w związku z tym minister gospodarki przystąpił do wynegocjowania Aneksu nr 1 do zatwierdzonej w grudniu przez rząd umowy. W Aneksie uaktualniono Zobowiązanie Offsetowe nr 1 dotyczące transferu technologii związanej z wdrożeniem systemu komunikacji radiowej NATO oraz zmniejszono wartość nominalną tego zobowiązania.

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy Offsetowej, wycofano Zobowiązania Offsetowe nr 3 i 4 kierowane do firmy Transbit Sp. z o.o. Zostało to spowodowane zmianą otoczenia biznesowego. W zamian rozszerzono zobowiązania zakupowe kierowane do Państwowego Instytutu Telekomunikacji SA (Bumar Elektronika).


Zobacz także