Zmiany w OFE: trwają konsultacje na temat przyszłości systemu emerytalnego

W lipcu rozpoczął się cykl spotkań o systemie emerytalnym. W debatach organizowanych przez resort pracy wzięli już udział m.in. przedstawiciele pracodawców i pracowników oraz eksperci i ekonomiści.


Ministrowie pracy i finansów na wspólnej konferencji prasowej
Fot. Archiwum KPRM

Celem spotkań jest określenie i wypracowanie wspólnego stanowiska na rzecz jak najlepszych rozwiązań w ramach zmian w OFE i ZUS. - Debata rozpoczyna dialog, wymianę poglądów, dochodzenie do najlepszych rozwiązań - stwierdził na początku serii spotkań minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

W pierwszej debacie 4 lipca udział wzięli twórcy reformy emerytalnej, eksperci  i ekonomiści. Głównymi tematami spotkania była m.in. potrzeba zrównoważenia całego systemu oraz jego gruntowna analiza.

Na drugiej debacie, przeprowadzonej 18 lipca, pojawili się przedstawiciele pracodawców i pracowników oraz eksperci. W czasie debaty strony przedstawiły swoje stanowiska i opowiedziały się za wspólnym dialogiem nad proponowanymi przez rząd zmianami.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że istnieje potrzeba szeroko zakrojonej akcji informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do społeczeństwa.

Kolejna debata poświęcona zmianom emerytalnym w otwartych funduszach emerytalnych odbyła się 22 lipca. Obecni na niej byli prezesi Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

W planach jest także debata poświęcona zmianom III filara emerytalnego.


Zobacz także