Zmiany personalne w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

We wtorek premier Beata Szydło odwołała ze stanowiska Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika i powierzyła pełnienie obowiązków Szefa CBA Ernestowi Bejdzie.


Budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Sylwetka nowego Szefa CBA

Ernest Bejda ur. 24 września 1973 r.

Absolwent Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curii. W 1997 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Po studiach, w latach 1997 -99 odbył aplikację prokuratorską w Warszawie, którą zakończył zdaniem egzaminu prokuratorskiego. Od 2000 do 2002 roku pracował w Generalnym Inspektoracie Celnym w Warszawie. W latach 2000 -2004 odbył aplikację adwokacką. Po zdaniu egzaminu adwokackiego od 2004 r. pracował jako adwokat prowadząc własną kancelarię. W 2006 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Szefa CBA . Funkcję tę sprawował do 2009 roku. W 2010 r. został zwolniony ze służby w CBA. Po zwolnieniu ze służby w CBA pracował miedzy innymi jako radca prawny prowadząc własną kancelarię prawną. 


Zobacz także