Zgłoś uwagi do Programu Rodzina 500 +

Premier Beata Szydło rozmawiała w niedzielę online z internautami o programie „Rodzina 500+”. Zachęcała do aktywnego włączania się do tworzenia ostatecznej wersji programu - rodzina500plus@kprm.gov.pl - to adres, na który każdy może wysłać swoje opinie.


Gabinet, premier przy biurku pokazuje infografikę 1 z 4
KPRM

Każdy może przesłać uwagi

Zakończył się etap ustaleń międzyresortowych dotyczących rozwiązań zawartych w programie „Rodzina 500+”. Teraz przyszedł czas na uwagi wszystkich zainteresowanych polskich rodzin. Chcemy, aby rodziny miały swój praktyczny udział w budowaniu tego programu – mówiła premier Beata Szydło odpowiadając na pytania przesłane przez internautów.

Uwagi można wysyłać na adres rodzina500plus@kprm.gov.pl

Wszystkie uwagi będziemy skrupulatnie zbierać i będą uwzględnione w projekcie programu – mówiła szefowa rządu.

Program „Rodzina 500+”

To system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie wychowawcze 500 zł już w drugim kwartale 2016roku trafi do polskich rodzin.  Świadczenie może otrzymać ponad 2,7 mln rodzin na ok. 3,8 mln dzieci.

Infografika z adresem mailowym, na który można przesyłać uwagi o programie


Zobacz także