Zbiórki publiczne: ruszył portal www.zbiorki.gov.pl

Korzystają organizatorzy zbiorek i darczyńcy. Za pośrednictwem portalu szybko i prosto zgłosisz zbiórkę publiczną. Tu też sprawdzisz, kto prowadzi zbiórkę i jak spożytkował przekazane środki.


Strona główna portalu www.zbiorki.gov.pl

Co to jest zbiórka publiczna
 

Zbiórką publiczną jest zbieranie gotówki lub darów w przestrzeni publicznej – np. do skarbon, czy puszek. Zbiórkę mogą prowadzić:

  • organizacje,
  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • komitety społeczne, który mogą założyć co najmniej 3 osoby.

Wszystkie zbiórki publiczne – małe, duże, ogólnopolskie i lokalne – podlegają zgłoszeniu i są publikowane na www.zbiorki.gov.pl.

Portal zbiórek publicznych
 

W piątek ruszył portal www.zbiorki.gov.pl. Jest dostępny dla wszystkich - zarówno tych, którzy chcą zorganizować zbiórkę publiczną, jak i tych, którzy chcą uzyskać informację o zbiórkach i ich organizatorach. Pierwsze zbiórki już zostały zgłoszone.

Dla obywateli

W portalu możesz znaleźć informacje o konkretnej zbiórce, przejrzeć spis zgłoszonych zbiórek, czy poznać dane organizatora.

W portalu możesz się dowiedzieć, ile udało się zebrać oraz jak została rozliczona dana zbiórka. Ocenić, czy nasze wsparcie zostało dobrze spożytkowane.

Dla organizatorów zbiórek publicznych

Portal służy do zgłaszania zbiórek. W przeznaczonej dla organizatorów części portalu można znaleźć formularze zgłoszenia i sprawozdań, instrukcje, porady.

Nowe zasady zbiórek publicznych
 

Dzięki nowym przepisom do przeprowadzenia zbiórki nie jest już wymagane pozwolenie. Organizatorzy zbiórek zgłaszają swoje zbiórki na portalu, tu też publikują sprawozdania ze zbiórki. Każdy obywatel ma bezpośredni dostęp do informacji o tym, kto i na co zbiera oraz jak rozdysponował środki.

Więcej informacji o nowych przepisach w materiale wiedo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz na stronie www.zbiorki.gov.pl.


Zobacz także