Zbiórka publiczna bez pozwolenia

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej nie będzie wymagane. Ułatwi to organizowanie działań charytatywnych. To najważniejsza zmiana zawarta w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.


Ikonografika dotycząca zbiórek publicznych

Nowe przepisy dotyczą zbiórek w gotówce i naturze, organizowanych w miejscach publicznych, np. w parku, na ulicy lub cmentarzu. Będą one podlegały obowiązkowi zgłoszenia i składania sprawozdań na ogólnopolskim elektronicznym portalu internetowym. Oznacza to, że każdy obywatel będzie miał łatwy dostęp do informacji o tym jak dużo środków i darów rzeczowych zebrała dana organizacja, i jak zostały one rozdysponowane. Na tej podstawie będzie mógł ocenić wiarygodność organizatora i świadomie podjąć decyzję, które zbiórki wspierać. Takie rozwiązanie jest konieczne, ponieważ zbiórki dokonywane w miejscach publicznych wykluczają możliwość kontrolowania przepływu środków pieniężnych lub darów.

Szacuje się, że na nowych regulacjach podmioty organizujące zbiórki publiczne mogą zyskać ponad 3 mln zł rocznie. Te korzyści będą możliwe dzięki wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, zniesieniu obowiązku umieszczania sprawozdania ze zbiórki w prasie i zniesieniu opłaty skarbowej za złożenie wniosku o pozwolenie na jej przeprowadzenie.

Jednocześnie pozostałe formy zbierania ofiar, np. wpłaty na konto, sms-y charytatywne nie będą wymagały pozwolenia, zgłoszenia, ani innych formalności. Darczyńca uczestniczący w takich przedsięwzięciach nie jest anonimowy, a przepływ ofiarowanych środków można sprawdzić.

Nowe przepisy oznaczają rezygnację z wymogu ubiegania się o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej, który wciąż obowiązuje na podstawie ustawy z 1933 r.


Zobacz także