Zasada "złotówka za złotówkę" od 2016. Prezydent podpisał ustawę

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.


Stos złotówek leży na kartce z wyliczeniami
Fot. Fotolia

Zasada „złotówka za złotówkę”

Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian, świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu. Będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Jakich zasiłków dotyczy „złotówka za złotówkę”

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu:

  • urodzenia dziecka,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.

Nowe rozwiązanie będzie wprowadzone od 1 stycznia 2016 r.

Więcej informacji o zasadzie „złotówka za złotówkę” na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Zobacz także