Założenie spółki z o.o. za złotówkę. Rejestracja spółek jawnych i komandytowych przez internet

Rząd proponuje wiele istotnych zmian w przepisach dotyczących spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i komandytowych. Nowe rozwiązania mają sprzyjać rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Szczegółowe regulacje przedstawiono w przyjętych przez rząd założeniach do projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.


Dłonie mężczyzny, który pisze na klawiaturze.
Fot. Fotolia

Przede wszystkim założono, że tworzenie kapitału zakładowego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie obowiązkowe. Jeśli jednak wspólnicy się na to zdecydują, to minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki z o.o. będzie wynosił 1 zł. Obecnie konieczne jest przynajmniej 5 tys. zł. Oczekuje się, że to kolejne już obniżenie wartości kapitału zakładowego zwiększy zainteresowanie prowadzeniem działalności w formie spółek z o.o. Kiedy w 2008 r. kapitał zakładowy spółki z o.o. został obniżony z 50 do 5 tys. zł, zaczęło powstawać ich więcej.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność spółek z o.o. zaproponowano tworzenie w nich  udziałów beznominałowych, jako konstrukcji alternatywnej wobec tradycyjnego modelu opartego na kapitale zakładowym. Rozwiązanie takie umożliwi bardziej elastyczną gospodarkę finansową w spółce, w tym przeprowadzenie jej szybkiej restrukturyzacji bez konieczności wdrażania kosztownych i długotrwałych procedur. Oznacza to także pozyskanie inwestora bez czasochłonnej procedury obniżenia kapitału.

Zaproponowano również nowe rozwiązania służące lepszej ochronie wierzycieli sp. z o.o. Przeprowadzany ma być test wypłacalności, który będzie poprzedzał każdą wypłatę z majątku spółki na rzecz wspólników z tytułu udziału w zysku. Chodzi o to, aby wspólnicy nie dokonywali wypłat dywidendy, w sytuacji gdy spółce grozi utrata płynności finansowej. Obowiązkowe będzie również tworzenie kapitału zapasowego (rezerwy z zysku) na pokrycie ewentualnych strat wierzycieli.

Nowe przepisy umożliwią też rejestrację spółek jawnych i komandytowych przez internet.  Zapewniona zostanie możliwość zawierania, zmiany i rozwiązywania umów spółek: jawnych i komandytowych z wykorzystaniem wzorów zamieszczonych w internecie. Zawiązanie spółki komandytowej, z wykorzystaniem wzoru, nie będzie wymagało formy aktu notarialnego, co dla firm oznacza realne oszczędności. Ze wstępnych szacunków wynika, że rocznie ok. 650 przedsiębiorców, którzy wybiorą tę formę zawiązania spółki, nie zapłaci taksy notarialnej. W zależności od wartości wkładów, firmy mogą oszczędzić do 10.000 zł.

Aby zachęcić firmy do korzystania z drogi elektronicznej przewidziano obniżenie opłat sądowych za rejestrację w KRS spółek jawnych i komandytowych. Korzystając z wzorców umów wspólnicy będą mogli  zaoszczędzić na opłacie sądowej: 250 zł w przypadku rejestracji i 50 zł przy zmianach w umowie. Ocenia się, że przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu mogą zyskać ok. 1 mln zł oszczędności rocznie.


Zobacz także