Zagraniczne studia szansą dla najzdolniejszych studentów

„Rocznie będziemy wysyłać ok. 100 młodych, wyjątkowo zdolnych ludzi na studia w innych krajach” – zapowiedziała premier Ewa Kopacz. Nowy rządowy program to realizacja obietnicy złożonej przez szefową rządu w jej exposé.


Grupa studentów
Fot. Fotolia

W przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym, stworzono podstawy prawne do ustanowienia i realizacji programu rządowego. Zapewni on najzdolniejszym polskim studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich w najlepszych uczelniach na świecie.

Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że program będzie pokrywał koszty rekrutacji, pobytu, przejazdu i czesnego. Warunkiem skorzystania z rządowego dofinansowania jest to, że studenci w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni przepracują w Polsce łącznie 5 lat, odprowadzając przez ten okres składki na ubezpieczenia: społecznei zdrowotne. „Chcemy wykorzystać ich umiejętności i to, czego nauczyli się podczas tych zagranicznych studiów.” - zaznaczyła szefowa rządu.

Program zostanie ustanowiony w formie uchwały przyjętej przez Radę Ministrów. Ma ruszyć od roku akademickiego 2016/2017 i objąć ok. 100 studentów. Jego przygotowanie premier Ewa Kopacz zapowiedziała w exposé.


Zobacz także