Z rodzicami dłużej w domu czyli dodatkowe urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie

Od nowego roku wszystkie mamy mogą dłużej opiekować się swoim dzieckiem. Dotychczasowy 20-tygodniowy urlop macierzyński może być wydłużony o 2 tygodnie. W przypadku urodzenia np. bliźniąt, dodatkowy urlop wyniesie 3 tygodnie. W opiekę nad potomstwem będą mogli aktywnie włączyć się także ojcowie. Od 1 stycznia 2010 r. tata dziecka będzie mógł skorzystać z jednego tygodnia urlopu.


Urlop ojcowski trzeba będzie wykorzystać przed ukończeniem pierwszego roku życia dziecka. Wniosek w sprawie urlopu tata dziecka musi złożyć u pracodawcy nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu.

W kolejnych latach urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie będą jeszcze dłuższe. W 2012 i 2013 mamy będą mogły korzystać z dodatkowych 4 tygodni urlopu, a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka nawet 6 tygodni. Od 1 stycznia 2014 r. mamy zyskają dodatkowe 6 tygodni urlopu na opiekę nad dzieckiem i 8 tygodni przy urodzeniu np. bliźniąt. Od 2012 r. wydłuży się też czas opieki nad potomstwem przysługujący ojcom. Będą oni mogli skorzystać z dwóch tygodni urlopu.

Dodatkowy urlop nie jest obowiązkowy. Świeżo upieczone mamy i ojcowie, zainteresowani dłuższą opieką nad potomstwem muszą złożyć wniosek do pracodawcy. Pracodawca jednak nie będzie mógł odmówić podpisania takiego wniosku. Dodatkowy urlop można wziąć po wykorzystaniu obligatoryjnej części urlopu macierzyńskiego. Urlop ten będzie można łączyć z pracą u swojego pracodawcy do pół etatu. W takich przypadkach przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego i wynagrodzenia za pracę w proporcjach odpowiadających wymiarowi czasu pracy i czasu urlopu macierzyńskiego.
 
 


Zobacz także