Wzrośnie bezpieczeństwo Polski i państw sąsiednich

Rada Ministrów zdecydowała o realizacji „Programu Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022” (Program ReSAP). Program przewiduje ścisłą współpracę polityczno-wojskową i przemysłową Polski z państwami Europy Środkowo-Wschodniej.


Żołnierze w mundurach stojący w szeregu
Fot. Fotolia

Strategiczny interes Polski wymaga wzmocnienia potencjału obronnego państw Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Słowacji, Węgier), państw bałtyckich (Litwy, Łotwy,  Estonii) oraz Rumunii i Bułgarii. W praktyce chodzi o wspieranie tych krajów w osiąganiu zdolności bojowych przez wyposażanie ich w nowoczesny sprzęt wyprodukowany w Polsce. Działania te powinny zwiększyć bezpieczeństwo Polski i całego regionu.

Realizacja programu przyczyni się do ściślejszego powiązania potencjałów obronnych sojuszników w naszym regionie i wzmocnienia polskiego przemysłu obronnego. W praktyce dojdzie do wykorzystywania tych samych typów uzbrojenia i ośrodków serwisowo-remontowych, ujednolicenia procesu szkolenia oraz wspólnych ćwiczeń. Dla polskiego przemysłu oznacza to zwiększenie zamówień, zmniejszenie kosztów związanych z kwalifikacją i certyfikacją wyrobów oraz rozwój badań i prac rozwojowych.


Zobacz także