Wyprawka szkolna: rząd dofinansuje zakup podręczników

Sprawdź, kto może skorzystać z pomocy i na jakich zasadach.


Ikonografika informująca o wysokości dofinansowania od 225 złotych do 770 złotych

W ramach programu "Wyprawka szkolna" rząd przeznaczy 180 mln zł na wsparcie w zakupie podręczników. Pomoc obejmie ponad 575 tys. uczniów.

Zasady programu

Dla uczniów klas I szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać 539 zł netto na osobę w rodzinie.

Dla uczniów pozostałych klas objętych programem dochód nie może przekraczać 456 zł netto na osobę.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o wsparcie w programie bez względu na dochód.

Dodatkowo 5 proc. uczniów, którzy nie spełniają powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Dofinansowanie w 2013 r.

  • klasy I-III szkoły podstawowej - do 225 zł,
  • klasa V szkoły podstawowej - do 325 zł,
  • klasa II zasadniczej szkoły zawodowej - do 390 zł,
  • klasa II szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcące, technikum) - do 445 zł.

Uczniowie niepełnosprawni mogą liczyć na dofinansowanie do 770 zł w szkole podstawowej i do 607 zł w gimnazjum.

Poznaj szczegóły rządowego programu pomocy uczniom w 2013 „Wyprawka szkolna".

Ikonografika informująca o wyprawkach szkolnych


Zobacz także