Wydatki na obronę wzrosną do 2 % PKB

Od 2016 roku wydatki z budżetu państwa na obronność wzrosną z obecnych 1,95 do 2 proc. PKB. Ocenia się, że w następnym roku zapewni to dodatkowo ponad 800 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu dla wojska. „Filarem inwestycji w armię będzie polski przemysł zbrojeniowy” – zapewniła premier Ewa Kopacz.


Napis na grafice: 2% PKB tyle minimum wydamy na armię co roku od 2016
Grafika: KPRM

Zwiększenie wydatków na obronność jest wypełnieniem zobowiązania złożonego przez szefową rządu w exposé oraz deklaracji ogłoszonej przez prezydenta. Chodzi o to, aby w kolejnych latach więcej środków przeznaczać na nowoczesne wyposażenie wojska. Przyjęcie takiego zapisu wynika również z uwzględnienia ustaleń państw członkowskich NATO podjętych na szczycie w Newport w 2014 r.

Premier Ewa Kopacz zaznaczyła, że zwiększenie wydatków na armię wiąże się z utrzymaniem miejsc pracy. „Pieniądze spożytkowane w ramach 2 proc. PKB będą służyć m.in. implementacji bardzo nowoczesnych technologii, które muszą zagościć w naszym przemyśle obronnym" – podkreśliła szefowa rządu. Jak dodała, produkcję na rzecz armii będzie koordynować Polska Grupa Zbrojeniowa.

Zwiększenie wydatków na armię zaproponowano w projekcie nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych. Wśród innych przepisów ustawowych przewidziano m.in. zmiany dotyczące okresów planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP. Założono wprowadzenie możliwości udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych. Oznacza to stworzenie istotnego narzędzia umożliwiającego efektywną realizację zamówień mających priorytetowe znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wicepremier, minister obrony Tomasz Siemoniak powiedział, że projekt dotyczący zwiększenia nakładów na obronność zamyka najważniejsze zapowiedzi z expose premier dotyczące wojska. Przypomniał, że w grudniu zostało otwarte Centrum Weterana oraz weszło w życie rozporządzenie, które podwyższyło dodatki za długoletnią służbę w wojsku. Rząd przyjął już także zapowiadany w expose Plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. Dokument ten zawiera kilkadziesiąt przedsięwzięć integrujących działania sił zbrojnych, ministerstwa obrony i innych resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.


Zobacz także