Wsparcie w starcie: pierwsze tanie pożyczki dla studentów na start biznesu przyznane

Studenci i absolwenci mogą otrzymać do 60 tys. zł na założenie firmy. Korzyści? Niskie oprocentowanie (0,69% w skali roku) i długi termin spłaty (do 7 lat). Wszystko dzięki rządowemu programowi „Wsparcie w starcie”. Pierwszych 20 pomysłów dostało już preferencyjne kredyty.


Grupa uśmiechniętych studentów, którzy robią notatki.
Fot. Fotolia

Blisko 1 mln zł trafił już w sumie w ręce młodych przedsiębiorców, którzy zgłosili się do pilotażowego programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Cel projektu „Wsparcie w starcie” to nowe miejsca pracy, przeciwdziałanie bezrobociu i promocja zatrudnienia wśród młodych osób.

Do kogo adresowany jest program?
 

W programie mogą wziąć udział:

  • absolwenci szkół wyższych (w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu),
  • studenci ostatniego roku studiów (wyższych licencjackich lub magisterskich).

Pożyczka na start
 

W ramach akcji młodzi przedsiębiorcy mogą otrzymać dwie pożyczki:

  • pożyczka podstawowa - do 60 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • pożyczka uzupełniająca - do 20 tys. zł na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy.

Korzystne warunki przyznawania pożyczek
 

  • oprocentowanie 0,69 proc. w skali roku,
  • przez rok od podpisania umowy pożyczkobiorcy spłacają jedynie odsetki,
  • okres spłaty wynosi maksymalnie 7 lat.

Ogólnopolski dostęp do programu
 

Obecnie trwa pilotaż programu „Wsparcie w starcie” w województwach: mazowieckim, małopolskim i świętokrzyskim. W tym roku planowane jest rozszerzenie programu na cały kraj, gdy tylko wejdą w życie zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wtedy zostaną uruchomione dodatkowe środki na realizację projektu.

Więcej informacji na stronie programu „Wsparcie w starcie” i Banku Gospodarstwa Krajowego.


Zobacz także